Om Jørgen Kaarup

Her lidt om min faglige baggrund – mine erfaringer – kompetencer – og et halvlangt C.V. fra tiden efter 1975, da jeg forlod de grønne omgivelser ved Marselisborg som nybagt student – og drømte om at erobre verden…

 

Jørgen Kaarup, ProjektmagerietProjektledelse

10 år som direktør og eneste ansatte i et mangeartet job på Straatagets Kontor. Ledelse af en række projekter i samarbejde med videns institutioner som Aarhus Universitet, Teknologisk Institut, Seges, Det Kongelige Akademi og DBI, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Gennem syv år programredaktør i DR for først DR Derude og siden DR’s tro- og eksistensprogrammer til radio, tv og web.
Ansvar for ideudvikling, produktion, budget og redaktionel ledelse.
Ideophavsmand og projektleder for: Projekt Land-By og De Danske Øer, to store samarbejdsprojekter med Jyllands-Posten (idé, fundraising, udførelse: Artikler til web og avis + web-tv)

Desuden:

 • 2023: Projektledelse og udgivelse af publikationen ”Nutidens stråtag – klimavinder”, støttet af Realdania
 • 2022: Fundraising til og gennemførelse af i alt 4 projekter, bl.a. ”Flere danske tagrør på tagene” i samarbejde med Aarhus Universitet
 • Dokumentationsprojekt, film og bog, om Læsøs tangtage, støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og A.P. Møller Fonden, 2019
 • TEST-projekt, dokumentation af stråtagets isoleringsevne, støttet af Realdania, 2018
 • MUDP-projekt, ”Naturens eget Stråtag”, om tækkemiscanthus. I samarbejde med en række institutioner, bl.a. Aarhus Universitet og SEGES. Støttet af Miljøstyrelsen og Foreningen Plandanmark
 • MUDP-projekt, udarbejdelse af miljøanalyse af stråtag, 2017, støttet af Miljøstyrelsen
 • Projekt, to gange, i Bhutan, demokratiseringsproces med undervisning af bhutanesiske studerende, støttet af CISU. 2013 og 2014
 • Projekt Stråtagets Hus.
 • Projekt Stråtage og Tækkemænd.
 • Projekt Danmark i kinesisk TV.
 • Projekt Den sidste Bonde.

Web
2013 – d.d. Løbende vedligehold af www.straatagetskontor.dk
2011: Opbygning af nyt website til Jydsk Tækkemandslaug www.jtl.dk Webmaster
2010: Artikler, fotos og web-tv til undervisningssite på JP Viden om de danske øer: http://viden.jp.dk/undervisning/sites/oer/
2008: Artikler og web-tv til undervisningssite på JP Viden om udkants-Danmark: www.land-by.dk
Tekster til diverse hjemmesider.

Pressekontakt
Som programredaktør i DR ansvar for markedsføring af programmer både internt og eksternt, herunder pressemeddelelser og kontakt med pressen i form af udtalelser, interviews etc.

Kommunikationserfaring
Mangeårig erfaring i både intern og ekstern kommunikation. Rådgivning af private virksomheder og organisationer i presse- og kommunikationsspørgsmål. Senest (2009): Kirke & Medier samt (2010) CIC (International Council for Game and Wildlife Conservation).

Undervisningserfaring
Censor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 2018. En årrække underviser på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i tv-produktion, historiefortælling og undersøgende journalistik. 2012: Bachelorvejleder. Forår 2010: Internationalt semester, tv-journalism & current affairs. Desuden mediekurser for private virksomheder og foredragserfaring.

Artikler og informationsmateriale
Artikler til Jyllands-Posten, avis og web, informationsmateriale om stråtage og projektet ”Stråtagets Hus”, informationsavis om tækkemænd og stråtage, udsendt til 42.000 husstande i DK. Desuden tre bogudgivelser.

Internationale erfaringer
Koordinator for ITS, tækkemændenes internationale samarbejdsorganisation. (www.thatchers.eu)

Medstifter og projektkoordinator for ITS, International Thatching Society, et internationalt samarbejde mellem organisationer for tækkemænd. I en årrække medlem af EBUs ”Environmental Experts Group”, initiativtager til ”Green Fax”, et månedligt nyhedsupdate til alle medlemslande med opfordring til samarbejde om konkrete tv-programmer.

Medlem af Nordvision-samarbejde om tro-programmer i Skandinavien. Samproduktion med BBC, seks tv-programmer.
TV-produktion i mange lande – de mest ”eksotiske”: Bhutan, Japan og New Zealand.

www.projektmageriet.eu